Mardin'den Görünümler

Ekleme Tarihi: 25.03.2013

Bir dağın tepesine kurulmuş olan Mardin Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden biri ve Türklerin Anadolu’daki ilk duraklarındandır. Şehir hakkındaki en eski tarihi belgeye M.Ö. 1305–1274 yıllarında I.Adad Nariri yıllarında rastlanır. Mardin adıyla ilgili pek çok söylenti vardır. Bunlardan biri Mardin’in kelime anlamının ‘kale’ olduğudur.

Bu adın Mardin’e verilme nedeninin Mardin’de birçok kalenin bulunmasıdır. Bu kaleler: Mardin Kalesi, Kız Kalesi (Kalıtmara), Arur Kalesi, Erdemeşt Kaleleridir. Hammer tarihine dayanan farklı bir söylenti ise Pers Kralı Ardeşir buraya bir kavim yerleştirdi. Bu kavmin adı Marde’dir ve şehir adını bu kavimden almıştır.

Diğer bir söylenti yine Perslere dayanmaktadır. Kral hastadır ve iyileşmek için şehre gelir. Kralın adı Mardin’dir ve ismi bu şehre verilmiştir. Diğer bir bilgi Vakidi’den aktarılmıştır. Din adındaki İranlı Zahit Heraklus tarafından öldürülmüştür ve bu bölgenin adı Metadin’den (din öldü) gelmektedir. Zamanla Metadin Mardin’e dönüşmüştür.

Mardin çevresi, yukarı Mezopotamya’da M.Ö.8000 yılına dayanan tarihi yerleşimlere ait kalıntılara rastlanır. M.Ö. 4500 yılında Süryanilerle başlar, M.Ö. 539 yılına kadar birçok değişik uygarlık yerleşmiştir. Bunlar: Akadlar, Babiller, Hititler, Mittaniler, Asurlar, Urarturlar ve Perslilerdir.

Mardin'den Görünümler

Ekleme Tarihi: 25.03.2013

M.S. 885 ve 990 yılları arasında İpek yolunun yapılmasıyla kültürel ve ticari açıdan gelişmiştir. Şehir 1089 yılında Selçuklular tarafından kuşatılmıştır. 1105’te Mardin Artuklular’ın başkenti olmuştur

304 yıl süren bu dönemde pek çok anıt yapılmış ve birçoğu da restore edilmiştir. Türk Prensliği dönemi ve Osmanlıların 1516’dan sonra burayı kuşatmasıyla şehir önemli bir kale ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde Mardin önemli bir Taşra Merkezi ve sınır kenti haline gelmiştir.

Başkanımızdan Mesaj

Resim YOk

07 Mayıs 2013 Salı
KIYMETLI ESNAF VE SANATKAR ARKADAŞLARIM;    

Sizlerin mesleklerini daha iyi bir sekil de icra edebilmesi, ayrıca ihtiyac olunan mal ye hizmetlerin daha rahat alınabilmesi maksadıyla ye günümüzde teknolojinin hızla gelismesi nedeniyle gelisen teknolojinin gerisinde kalınmamalıdır. Bu da isyerlerimizin teknolojik açıdan gelişmesi ile mümkün olacaktir. Bu noktada ihtiyaç sahibi olan siz esnaf ve sanatkarlarımıza Halk Bankası aracılığıyla düşük faizli esnaf ve sanatkarlar kredisi kullandırmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımıza tanınan bu kredi imkanlarından yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız Esnaf ye Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığla Halk Bankasından kredi kullanabileceklerdir. Esnaf ve sanatkarlara verilen bu kredinin limiti konusunda kooperatifimizden bilgi alabilirsiniz . YONETIM KURULU ADINA BAŞKAN Zeynel TUNÇALAN

Haberler

  • WEB SİTEMİZ YAYINA ALINMIŞTIR


    Flaş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla yeni web sitemiz hizmete alınmıştır..Kooperat Devamını Oku

    07 Mayıs 2013 Salı

  • 2012 KOOPERATİFÇİLİK YILI


    Flaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal büt Devamını Oku

    07 Mayıs 2013 Salı

Hürriyet Gazete Haberleri